รับผลิตโฟมขึ้นรูป – สยามโฟม

08-5353-4418, 08-6068-4127, 08-1622-9050
siamfoam@gmail.com, siamfoampak@yahoo.com

แคตตาล็อก

  • จำหน่ายแผ่นโฟม

    จำหน่ายแผ่นโฟม จำหน่ายแผ่นโฟม โฟมแผ่นขนาดต่างๆตามความต้อการของลูกค้า 2' x 4' หนา 6 มม. 2' x 4' หนา 10 มม. 2' x 4' หนา 1/2 นิ้ว 2' x 4' หนา  3/4 นิ้ว 2' x 4' หนา 1 นิ้ว 2' x 4' หนา 1.5 นิ้ว 2' x 4' หนา 2 นิ้ว 2' x 4' หนา 3 นิ้ว 2' x 4' หนา 4 นิ้ว 2' x 4' หนา 5 นิ้ว 4' x 8' หนา 1/2 นิ้ว 4' x 8' หนา 1นิ้ว 4' x 8' หนา 1.5 นิ้ว 4' x 8' หนา 2 นิ้ว 4' x 8' หนา 3 นิ้ว 4' x 8' หนา 4 นิ้ว 4' x 8' หนา 2.5 นิ้ว 4' x 8' หนา 5 นิ้ว 4' x 8' หนา 5 นิ้ว 4' x 8' หนา 6 นิ้ว 4' x 8' หนา 25 นิ้ว

    หมวดหมู่ : โฟมพลาสติก

    ดูรายละเอียด